Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Aker Makelaardij BV respecteert de privacy van gebruikers van onze site en andere relaties, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Akker Makelaardij BV wil door deze privacyverklaring duidelijkheid scheppen in hetgeen zij met uw persoonlijke gegevens doet.

Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze website of aanvragen van een dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Wij gebruiken deze gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn m.b.t. informatieverstrekking of uitvoering van een opdracht.

Akker Makelaardij BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Akker Makelaardij BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een waardebepaling in te plannen;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • Opstellen huur- en/of koopovereenkomst.
 • Toesturen van het woningaanbod/brochures/nieuwsbrief.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akkermakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Akker Makelaardij BV bewaart uw persoonsgegevens conform de termijnen van de Wwft en Fiscus. Een aantal gegevens bewaart Akker Makelaardij BV 20 jaar omdat  er gedurende deze periode een beroep kan worden gedaan op aansprakelijkheid voor beroepsfouten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Akker Makelaardij BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Akker Makelaardij BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Akker Makelaardij BV geeft u hiervoor toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Akker Makelaardij BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hyperlinks

De website van Akker Makelaardij BV bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Akker Makelaardij BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Akker Makelaardij BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Akker Makelaardij BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens:

Akker Makelaardij BV, ’t Dorp 126 te Heesch

info@akkermakelaardij.nl

0412-474687

Neem contact met ons op

Wij staan telefonisch, per e-mail en per WhatsApp voor je klaar.

 • Door het formulier te gebruiken ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring

Blijf op de hoogte van nieuwe woningen

Vrijblijvende waardebepaling

Heeft u verhuisplannen en wilt u graag de (over)waarde van uw woning weten?
Nodig Akker Makelaardij uit voor een gratis waardebepaling.

Meer informatie